Dokter Edward Bach (1886 – 1936) was een Engelse arts, gespecialiseerd in bacteriologie, immunologie, homeopathie en chirurgie. In zijn praktijk had hij vastgesteld dat levenshouding en denkwijze – en de emoties die daaruit ontstaan – een belangrijke rol spelen bij psychosomatische klachten.

De klassieke geneeskunde bevredigde hem niet omdat ze zich enkel bezig hield met het symptoom, de ziekte, en niet met de mens in zijn geheel, hoe hij zijn ziekte beleeft, wat mogelijk de aanleiding is geweest. Hij merkte op dat verschillende patiënten anders reageerden op dezelfde ziekte. De ene genas wel en de andere niet. Wanneer hij patiënten behandelde naar hun houdingen en emoties ervaarde hij dat hij daarmee hun ongelukkig gevoel en hun fysieke last verlichtte.

De therapie van dokter Bach wordt sinds de jaren ’30 over de hele wereld gebruikt  en is intussen voldoende bewezen bij onder andere stress, onzekerheid, angst, verdriet, teleurstelling, overbezorgdheid, piekeren, gebrek aan zelfvertrouwen … en de daaruit volgende lichamelijke moeilijkheden. De 38 remedies herstellen het emotionele evenwicht op milde wijze en zijn een belangrijke ondersteuning in persoonlijke groei en bewustwording. Ze zijn veilig in gebruik, hebben geen negatieve bijwerkingen en zijn van toepassing voor de hele familie.

De prijs voor een consult van een uur bedraagt 50 euro.
Voor een samengesteld flesje Bach bloesem remedies betaal je 10 euro.